Advertise Here

ZEDERACH

- Another Blogger Blog'sZáruky. Pojištění. Sliby. Starosti o jistoty a zabezpečení zdraví vytváří u lidí strach o budoucnost na jakékoliv úrovni. Ochrana proti budoucím "neznámým" se stala velkou součástí Americké ekonomiky. Dnes můžete dostat záruku na jakékoliv živoucí bakterie, pojistíte se na mnohem více věcí, než o kterých kdy snili vaši prarodiče a lékařský průmysl pracuje hodiny na vyvinutí nových léků a vakcín, aby vás ochránily před jakoukoliv epidemií, která se objeví ve zprávách.


Jedním z posledních lékařských sporů, který jak se zdá nevyzní dost nadějně ve prospěch trendu epidemie, se rozpoutal kolem HPV vakcíny proti rakovině děložního čípku. Ale nestoudný obchodní zisk stojící za vývojem vakcíny Gardasil byl tak průhledný, což podpořilo další pokračující spory o tomto očkování k bodu, že média již nemohli o tomto dále informovat.

Politika a zisky spojené s lékařským, farmaceutickým a mediálním průmyslem převažují každým dnem.
Proto před tím, než si vezmete jakýkoliv farmaceutický produkt, měli byste si vzít právo na vaše vlastní zdraví. Prozkoumejte přísady v každém produktu a vedlejší účinky. Zjistěte si, kde váš lékař dostává informace. Mnozí z nich jsou placení farmaceutickými firmami, aby propagovali jejich specifické produkty. Jiní dostávají své informace ze zdrojů jako je CDC, AAP (americká akademie pediatrů), kterým věří.

FAKTA, KTERÁ NEVÍTE O HPV A GARDASILU


1.
Již základní tvrzení je špatné. HPV sám o sobě nezpůsobuje rakovinu děložního čípku. Důkazy potvrzují, že musíte mít kombinaci viru a infekce, nebo vícenásobných virů a bakterií, abyste získali rakovinu děložního čípku. Příklady 
zahrnují Epstein Bar virus, HIV a Chlamydie spolu s HPV. 
2. Antikoncepce a jiné hormonální léky zvyšují riziko HPV.
3. Nikdy nebylo prokázáno, že HPV vakcína zabraňuje rakovině děložního krčku. Neexistuje žádný vědecký důkaz, který by toto potvrdil.
4. je přes 100 druhů HPV virů a jen pouhých 15 z nich může přispět k rakovině děložního čípku.
5. HPV vakcíny však zahrnují jen dva až čtyři druhy těchto HPV virů, a otevírají tak cestu více než dvou třetinám dalším nebezpečným druhům. A tak budete stále potřebovat běžné screeningy pro kontrolu děložního čípku.
6. Obdržením vakcíny nesnížíte ani nevyloučíte výskyt rakoviny. Studie ukazují, že lidský imunitní systém si vyvine rezistenci k druhům obsažených ve vakcíně a dovolí ostatním nebezpečným druhům se přemnožit.
7. Na stránkách CDC stojí, že lidský imunitní systém vyčistí organismus během dvou let z 90% HVP (během prvního roku je to 70%). Bez vakcíny.
8. Jedno z nejmocnější spojení, které podporuje rakovinu děložního čípku, je kouření. Ženy, které kouří, mají 2-3 krát vyšší pravděpodobnost tohoto onemocnění.
9. Dieta je klíčem. Chudá a mizerná strava zvyšuje riziko, zatímco strava zahrnující vysoké množství vitamínu B12 a kyseliny listové snižuje riziko infekce HPV viry a karcinomu děložního krčku o 79%. Vitamín C, kurkumin, quercetin a jiné flavonoidy jsou silné inhibitory proti rakovině děložního čípku.
10. Stravovací kombinace prokázaly daleko větší účinek proti HPV než jakákoliv vakcína.
11. Všechna marketingová tvrzení jsou klamná. Je to jedna z největších a nejškodlivějších mystifikací naší doby.
12. Oficiálně je vakcína spojená s kolem asi 100 úmrtími a 500 tělesně poškozenými.
13. Tato čísla jsou založená na dobrovolném hlášení a historicky to znamená, že je to pouhých 2-10% skutečných případů. Velká většina nebude nikdy hlášená. Takže ve skutečnosti bylo poškozeno asi 5000 dívek a žen touto vakcínou.
14. Karcinom děložního čípku je jedna ze vzácných rakovin v USA a týká se 12.000 lidí ročně, z nichž 4.000 zemřou.
15. Počet děvčat a žen, které zažijí vážné komplikace důsledkem této vakcíny překračuje počet úmrtí.
16. Vedlejší účinky vakcíny zahrnují: Sklerózu multiplex, zánět mozku, slepotu, zánět osrdečníku, kóma a smrt.
17. Vakcína Gardasil byla vyvinuta velmi rychle. Což je ilegální. FDA vyžaduje, aby nové vakcíny podstupovaly testování a čekací dobu asi 4 roky. Gardasil byl vyvinut a vložen na trh za 6 měsíců se schválením FDA.
18. Texaský guvernér Rock Perry zkusil v roce 2007 donutit všechny dívky v Texasu od 6. třídy zákl. Školy přijmout vakcínu navzdory skutečnosti, že riziko nakažení HVP viry činí průměrně od 20- 48 roku života. On to však nařídil i přes legislativní námitky.
19. Lidé si mysleli, že jim bylo nařízeno obdržet vakcínu, ale aktuální zákon byl nelegální.
20. Perry obdržel obrovské finanční částky od výrobce Gardasilu.
21. Perryho bývalý personální šéf se stal v roce 2009 lobbistou pro farmaceutickou firmu Merk, výrobce Gardasilu a od té doby masivně protlačují tuto vakcínu.
22. Texaská legislativa musela toto nařízení bývalého guvernéra Perry zrušit kvůli obrovskému odporu veřejnosti. Nicméně, precedens byl nastaven a jiné státy a země ho začínají následovat v příkladu.
23. Vnitřní mazlavé prostředí samo o sobě zabrání 80% rakoviny děložního čípku. Každoročně toto mazlavé prostředí redukuje vaši šanci na onemocnění rakovinou děložního čípku na 0,002 %.
24. HPV vakcíny byly ilegálně vpuštěny na trh bez informací, jaká rizika nesou.
25. Lidé nevědí, že jsou zákony, které chrání pacienty. Ty poskytují právní strategii lidem, kteří zažili poškození vakcínami.

26.
Výrobci vakcín neinformují lékaře a neodkrývají rizika přidružená s vakcínami, protože nechtějí, aby si lidé uvědomili, že se mohou rozhodnout nezúčastnit se očkování. Toto je však doložené v mnoha lékařských časopisech. Dokonce je pro lékaře nezákonné neříci vám, jaká rizika vakcína nese!

27.
Tato vakcína byla testována na 21.000 dívkách a ženách, než byla protlačena pro milióny
dětí a dospívající celosvětově, dle webových stránek FDA.

28.
FDA stránky se vůbec nezmiňují, že by byla vakcína testována na mužích, ale i přes to CDC požaduje, aby tuto vakcínu obdrželi všichni mladí chlapci a muži do 21 let.
29. "Zákon o informovaném souhlasu" také vznáší otázky o "účinnosti vakcín". Máte právo klást otázky a získat odpověď o tom, jak vakcína funguje, proč byste si ji měli nechat dát a stejně tak máte právo znát všechna rizika s ní spojené.
30. Tato vakcína byla schválená s legislativním zákonem, který říká, že nemůžete nikoho žalovat, pokud máte komplikace ve spojení s vakcínou. Ale, to není pravda, vy se můžete domáhat práva. 


Lidé u moci prosazují neetickou praxi spojenou s touto vakcínou a lidé by se měli zajímat proč a jak lékaři a zákonodárci souhlasí s touto nekritickou propagací.
Jestliže je to z důvodů financí, pak bude dost důkazů pro obvinění výrobců, politiků a CDC. Vakcinační průmysl funguje pomocí kriminální praxe. Porušuje marketingové zákony nepravdivými sděleními a přílišným zjednodušováním faktů, doktoři pro ně vytvářejí statistická čísla a prezentují jejich marketing jako vědu. Prý byl Gardasil testován před tím, než byl licencován.
Ještě by k tomu měli nabídnout hodnověrné vysvětlení, proč mají nezletilá děvčata 9-12 let potřebovat vakcínu pro sexuálně přenosné nemoci a přitom vakcína poskytuje tzv. ochranu na pouhé "dva roky".
Musíte se ptát, kdo dělá tato rozhodnutí a povoluje zkratky, které mají na svědomí tolik úmrtí a handicapů. Jsou to ta stejná "vyšší místa", která poskytují informace vašemu lékaři, který tuto vakcínu doporučí jako bezpečnou pro vaši dceru?

covamnereknou.blog.cz

PŘÍRODNÍ AFRODIZIAKA POMÁHAJÍ UDRŽOVAT VÁŠEŇ VE VZTAHU

K partnerskému vztahu dvou lidí neodmyslitelně patří vášeň, kterou je třeba vhodným způsobem neustále podněcovat, protože pomáhá udržovat mezi partnery jiskru a smyslnost, díky které neupadá nejen vzájemná citová náklonnost, ale také chtíč. Přírodní afrodiziaka jsou jednou z možností. Mnohdy je nalezneme i mezi běžně používanými potravinami v kuchyni. Víte, jaké afrodiziakální poklady doma máte?

Pojmem afrodiziakum se označují prostředky, kterými lze podpořit a nabudit sexuální apetit a také zintenzivnit související prožitky. Používají se po celém světě a jejich historie zasahuje až do dávného věku antiky. Lidé totiž odjakživa hledali způsoby, jak si intimní chvíle co nejvíce zpříjemnit. Afrodiziaka mohou mít prokazatelný fyziologický účinek, nebo pomyslně fungovat spíše na principu placeba. Z obecného náhledu mohou být brána i jako pomocník fyzického i psychického uvolnění a účinná povzbuzovadla.


Účinky se různě liší

Na řádcích výše bylo nastíněno, že afrodiziaka se mohou svým účinkem lišit. Některá proto celkově posilují a dodávají energii, jiná se projeví ovlivněním hormonální soustavy, výjimkou nejsou ani afrodiziaka působící přímo na psychiku, kdy se jimi například blokují mozková „rozumová“ centra nebo podporuje tvorba noradrenalinu. Z tohoto pohledu může být afrodiziakem i alkohol.

Přírodní afrodiziaka jako součást kuchyně

Zaměříme-li se na afrodiziaka zcela přírodního původu, zjistíme, že se s nimi denně setkáváme při přípravě rozličných pokrmů. Následujícím stručným výčtem přibližujeme, jaká přírodní afrodiziaka můžete mít i vy doma a možná o tom ani nevíte.

Česnek
Na první pohled se to zdá vcelku neuvěřitelné, ale i česneku jsou připisovány afrodiziakální účinky, především povzbuzujícího charakteru. Pokrmy, které ho v dostatečné míře obsahují, proto mohou přesně plnit rčení, že láska prochází žaludkem.Bazalka
Oblíbená bazalka, přidávající jídlu velmi lahodnou vůni i chuť, má silně povzbuzující účinky, které se mohou projevit i jako stabilní dobrá nálada a příjemné citové rozpoložení.


Rozmarýn
Podpora krevního oběhu jako takového a lepší prokrvení orgánů, takové účinky patří k rozmarýnu, jehož silné aroma je nezaměnitelné.Kakaové boby
Mnohými je za afrodiziakum považována i čokoláda. Za to však může obsah kakaa z bobů, které jsou povzbudivé a dokážou rozšiřovat cévy.


Vanilka
Najde se asi jen velmi málo lidí, kteří nemají rádi příchuť a vůni vanilky, která je používána nejen v potravinářském průmyslu. Náleží k ní povzbuzující a posilující účinky.


Jahoda
Toto oblíbené ovoce symbolizuje vášeň i svou typickou červenou barvou, obsahem zinku ale přispívá k bezproblémovému fungování pohlavních orgánů, díky čemuž je také podporována sexuální výkonnost.Celer
Kořen celeru svým složením přispívá ke zvyšování potence, ani nať však v otázce afrodiziakálních účinků nezaostává, protože prohlubuje touhu. Jelikož obsahuje poměrně velké množství hořčíku, bývá doporučován spíše mužům.Mezi přírodní afrodiziaka patří i „španělské mušky“ či ženšen.

Mnozí z vás se už určitě někdy setkali s lidovým pojmem španělské mušky, které představují velmi populární afrodiziakum, nicméně faktem je, že užívání je velmi rizikové. Ve skutečnosti jde o tekutinu, kterou vylučuje brouk puchýřník lékařský z kolenních kloubů. Hlavní složkou je vysoce toxický kantharidin, co má euforické účinky, ale je silně jedovatý. Velmi známý je také ženšen (všehoj ženšenový), jehož kořen je od pradávna využíván v alternativní medicíně. Výtažky jsou součástí přípravků posilujících imunitu a celkovou kondici. Za afrodiziakum je ženšen považován na základě povzbuzujících účinků, které zvyšují sexuální apetit.

Přírodní afrodiziaka mohou být pomocí při řešení sexuálních problémů, které se čas od času mohou projevit v jakémkoliv vztahu. Jejich síla spočívá v probuzení vášní, díky kterým je možné užívat si milostný život opět plnými doušky.Německá studie objevila ve 119 potravinách víc než 250 sporných substancí. Co všechno „prosákne“ do potravin z obalů z recyklovaného papíru?

Adventní kalendáře mladým i starým v Evropě každoročně zpříjemňují čekání na Vánoce. S každými otevřenými dvířky je štědrovečerní nadílka o něco blíž. Aktuální testy v Německu však ukázaly, že podobně jako kolega Ježíšek, ani čokoládoví sněhuláci, hvězdičky a autíčka nepřicházejí sami. Namísto dárečků je však doprovází nebezpečí onemocnění jater, oslabení imunity, a dokonce i rakoviny.


Německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest na počátku adventního období otestovala 24 adventních kalendářů. Odborníci se nestačili divit, když analýza v čokoládě všech testovaných výrobků odhalila přítomnost minerálního oleje, který se do čokolády dostal z obalů z recyklovaného papíru. Přítomnost minerálních olejů je přitom v jakékoliv potravině nežádoucí, neboť se jedná o směs uhlovodíků ropného původu a potraviny takto kontaminované nejsou vhodné k lidské konzumaci.

Výjimečně vysoká nálož jedovatých látek byla objevena v kalendáři společnosti ArkoV některých případech šlo sice „pouze“ o stopové množství, jinde však o zdraví nebezpečnou dávku. Přičemž cena kalendáře tentokrát nehrála roli – drahé značky na tom byly často hůře než jejich diskontoví konkurenti.

Ve většině případů potravinářské společnosti oznámily, že produkty podrobí vlastním testům. Výjimečně vysokou nálož jedovatých látek, které se používají například jako rozpouštědla, maziva, ochrana povrchů či součást tiskařských barev, odborníci Stiftung Warentest objevili v adventních kolekcích společnosti Arko. Ta se rozhodla své produkty neprodleně stáhnout z trhu.

Seznam testovaných adventních kalendářů
Minerální oleje i v Česku
Informaci zachytila i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Bohužel jen z německých médií. V systému rychlého varování Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), kam jsou všechny členské státy Evropské unie povinné vkládat informace o nebezpečných potravinách, pokud byly exportovány do dalších členských zemí, se totiž dle tiskového mluvčího inspekce Pavla Kopřivy varování neobjevilo. Později se ukázalo, že německé úřady informaci do RASFF nezařadily, jelikož se domnívají, že nalezené množství nepředstavuje bezprostřední ohrožení pro zdraví.

Přesto se inspekce rozhodla neprodleně kontaktovat české zastoupení společnosti Arko, jejíž zástupci trvali na tom, že žádný z problémových produktů nebyl na českém trhu distribuován. Později (26. listopadu) se nicméně na českých webových stránkách společnosti objevilo následující prohlášení:

„K dnešnímu dni byl stažen z prodeje ze všech prodejen Arko adventní kalendář ‚Sněhulák‘ z mléčné čokolády. V čokoládě uvedeného kalendáře, na základě testu německého Stiftung Warentest, byly zjištěny stopy minerálního oleje. Arko klade vysoké požadavky na kvalitu svých produktů, proto bere výsledky uvedených testů vážně a bude je dále prověřovat. Zákazníkům, kteří si uvedený kalendář zakoupili v našich prodejnách, nabízíme možnost zboží vrátit nebo vyměnit za jiné.“

To je dle Kopřivy zvláštní. „Inspekce o tomto žádným způsobem vyrozuměna nebyla. Přitom jakýkoliv provozovatel potravinářského podniku, pokud zjistí, že distribuuje potravinu, která je nevhodná k lidské spotřebě, je povinen o tom neprodleně informovat inspekci a zároveň učinit veškeré kroky k tomu, aby ta potravina byla stažena z trhu. V opačném případě takové společnosti hrozí sankce,“ reagoval Kopřiva. ČESKÁ POZICE se pokusila kontaktovat i zástupce společnosti Arko, zatím však neúspěšně.


Budou kontroly i v Česku?
Bude česká inspekce reagovat na skutečnost, že Stiftung Warentest objevila minerální oleje ve 24 z 24 testovaných produktů? Zaměří se na tento typ potravin, přestože databáze RASFF informaci zatím neobsahuje? Koneckonců samotný Kopřiva připustil, že minerální oleje jsou kontaminanty, jejichž přítomnost je důvodem k označení potraviny jako nevhodné k lidské spotřebě, a tudíž nesmí docházet k její distribuci.

Nebezpečná látka prý pochází z obalů z recyklovaného papíru a do čokolády, která je nechráněně uložena v krabici, se dostala během skladování„Pokud v Německu došlo k takovému pochybení, tak se zajisté jedná o významný faktor, který přispěje k tomu, že v brzké budoucnosti ze strany inspekce bude kladena větší pozornost na tento segment a tuto konkrétní kontaminantu,“ odpověděl Kopřiva. Zda Státní zemědělská a potravinářská inspekce adventní kalendáře letos již kontrolovala, Kopřiva nevěděl. Podotkl však, že monitoring cizorodých látek probíhá napříč celým sortimentem.

Zajímavé je i další zjištění Stiftung Warentest – nebezpečná látka prý pochází z obalů z recyklovaného papíru a do čokolády, která je nechráněně uložena v krabici, se dostala během skladování. Zasažena tedy zdaleka nemusí být pouze čokoláda v adventních kalendářích. Kopřiva připouští, že se inspekce bude muset minerálními oleji začít zabývat. „Pakliže se objeví informace, že nějaký jiný sortiment byl v tomto typu obalu distribuován, tak bezpochyby proběhne kontrolní akce, během které budou odebrány a analyzovány vzorky,“ ujišťuje mluvčí.


ceskapozice.cz


Nestíháte teplé večeře? Zkuste superrychlý falafel podle Jamie Olivera

Možná teď v předvánočním shonu nemáte moc času na vaření teplých večeří, ale zase nechcete rodinu šidit obloženým chlebem s něčím. Zkuste se inspirovat u kuchařského mága Jamie Olivera, který dovede navařit pro čtyřčlennou rodinu za čtvrt hodiny. Nevěřite? Tak to zkuste podle něj.


Tortilly s falafelem

Množství: pro 4 osoby
Doba přípravy: 15 minut

Na falafel:
 
1 plechovka fazolí (400 g)
1 plechovka cizrny (400 g)
1 citron
1 lžíce harissy
1 vrchovatá lžíce nového koření
1 svazek čerstvého koriandru
olivový olej

Na oblohu:

2 barevné papriky
4 jarní cibulky
8 malých celozrnných tortill
1 lžíce chilli omáčky
250 g nízkotučného sýra cottage
nakládané červené zelí (nemusí být)
Na salsu:

1 velká hrst různobarevných zralých rajčat
1/2 - 1 čerstvá červená chilli paprička
1/2 stroužku česneku
1 limetka

1. Fazole a cizrnu slijeme a dáme do mixéru. Přistrouháme trochu citronové kůry, přidáme špetku soli a pepře, harissu, nové koření, mouku a stonky koriandru (lístky dáme stranou). Rozmixujeme do hladka a pak ze směsi rychle rukama vytvarujeme osm placiček o tloušťce asi 1,5 cm.


2. Polévkovou lžíci oleje nalijeme do pánve a opečeme na něm falafely do zlatova a křupava.

3. Papriky očistíme a zbavíme semínek, nakrájíme na kousky a osmahneme (skoro spálíme) na pánvi s troškou překrájené jarní cibulky.

4. Rajčata, chilli a polovinu koriandrových listů dáme do mixéru, přidáme prolisovaný česnek a šťávu z limetky. Smícháme a nalijeme do servírovací mísy.

5. Tortilly dáme na 45 minut prohřát do mikrovlnky. Mezitím vmícháme chilli omáčku do sýra cottage. Štávu z poloviny citronu nalijeme na papriku s cibulkou.

6. Teplé tortilly, hotový falafel, zeleninovou oblohu i dip naservírujeme na na stůl a vše ještě posypeme zbylými koriandrovými lístky. Každý si pak může brát podle libosti a "zamotat" si svůj vlastní originální falafel wrap.

Tip: K falafelu můžete podávat ještě nakládané červené zelí.


Video - anglicky
ona.idnes.cz