Advertise Here

ZEDERACH

- Another Blogger Blog's


Zadání testu zní: 
"Nakreslete libovolný nejehličnatý strom."

Test kresby stromu tvoří doplňek grafologického rozboru. Přináší zpřesnění informací hlavně tam, kde je písmo "neproniknutelnou maskou." Interpretace kresby stromu používá poznatků a zákonitostí, které používáme i při rozboru písma. Kresba stromu je, stejně jako písmo, projektivní výpovědí o daném člověku  (strom slouží jako prázdné projekční plátno pro naše nevědomé obsahy a sebeobraz, který máme o nás samých).

Zde uvádíme jen stručné a orientační schéma interpretace kresby stromu, nikoli celé znění a vyhodnocení původního baumtestu. Znamená to, že výklad nelze provádět mechanicky, vždy záleží na kontextu celé kresby, a že podle následujícího orientačního schématu nelze provádět skutečně seriózní psychologický výklad:


Jako u písma posuzujeme celkový dojem kresby, využíváme jazykových metafor.
Zkoumáme poměr statičnosti a dynamičnosti - tedy vlastně fixace a pohybu jako v písmu.
Prokreslená krajina = fantazie, únik od reality, silnější vlivy nevědomí.
Přidané prvky nad rámec zadání (ptáci, budky, kytičky) = projev hravosti, smyslu pro humor nebo zakrývání nejistoty (záleží na kontextu).


Roční období krajiny kolem stromu souvisí s dlouhodobým emočním laděním kreslíře a temperamentem (jaro, léto = sangvinické, optimistické ladění; podzim, dle vyznění = období regrese, ztráty a smutku či naopak duševní zralosti).
Sledujeme relativní velikost stromu vzhledem k ploše. Průměrná velikost je 70%. Větší či menší strom hodnotíme obdobně jako velké nebo malé písmo. (Větší či menší sebecit).
Sledujeme umístění stromu vzhledem k symbolice kvadrantů.
Sledujeme proporce kmene a koruny, standard je 1:1 (převaha instinktivních či intelektuálních tendencí).


Sledujeme prostupnost energie v systému stromu, bloky energie v podobě vyboulení a zaškrcení větví, poruchy proudění energie nebo naopak nedostatek kontroly energie.
Kořeny odpovídají dolní zóně písma. Jejich zvýraznění najdeme u psychologů, adolescentů, u lidí s nevyrovnaným vztahem k rodičům, lidé frustrovaní potřebou zázemí, ale i lidé závislí na pudech a nevědomí. Sledujeme, zda kořeny svědčí o dobrém zakořenění (dodávají stabilitu), nebo naopak signalizují propustnost nevědomým obsahům (což spíše vede k větší labilitě, ale tyto vlivy lze i kreativně využít). Záleží tedy na jejich provedení a poměru k dalším částem stromu.
Základna, horizontální linie země, z níž vyrůstá kmen, vypovídá o hranici vědomí a nevědomí (analogie linky v písmu). Jak stabilně je strom usazen? Izolovaný ostrůvek = osamělost, úzkost, izolace.
Pata kmene = doba ranného dětství, základní pocit bezpečí a důvěry široká = těžkopádnost, praktičnost, nevyzrálost (rigidita, potřeba nadměrné jistoty, jakožto kompenzace bazální nejistoty v ranném dětství)
rošíření vlevo = význam jako odváté dolní délky
rozšíření vpravo = nepřizpůsobivost
zúžení = bazální úzkost
Kmen stromu odpovídá střednímu psacímu pásmu. Odsdola nahoru značí průběh dospívání, tělesného a psychického růstu. Konec kmene pubertu, přechod k dospělosti. Sledujeme vztah kmene a koruny, jejich přechod. Síla kmene odpovídá vitalitě, převahu každodenních zájmů (střední pásmo). Síla ega, základ osobnosti.
díry, suky, useknuté větve = traumata odpovídajcí konkrétnímu věku
sklon kmenu - jako sklon písma (vlevo - introverze; vpravo - extraverze)
kontura kmene - hranice mezi já a ty; zvýraznění vlevo / vpravo = introverze / extraverze
textura kmene - hledáme analogie se stupněmi fixace a vázáním písma; hladká kůra = formální maska
Koruna vyjadřuje aktuální stav naplnění vlastní individuality (seberealizace, kulturní zájmy, intelekt, duch, rozkvět osobnosti v dospělosti). Odpovídá hornímu psacímu pásmu v písmu.
Otevřená koruna - struktura větví bez ohraničení - odpovídá girlandě; konce větví koncům slov; sledujeme horizontální i vertikální směr a strukturu větví (přístupnost druhým lidem, otevřenost, ovlivnitelnost)
Uzavřená koruna - odpovídá arkádě (větší bariéra mezi já a světem, stylizovaný projev, přetvářka)
Shora zploštělá koruna - tlak zvenčí (pokud se koruna nevejde na papír, může to být známka toho, že člověk nemá strop, že není nikdy dost spokojený, protože má předimenzované ambice)
Hledáme další analogie prostorové symboliky a vázání (zvlnění - nitka) atd.


Zručnost propojení kmene a koruny odpovídá tomu, jak člověk zvládl období dospívání - přechod z dětství do dospělosti.
Plody - radost ze života (fixace II), požitkářství (fixace IV); většinou však potřeba sebeuznání, ocenění, chvály, ale také známka naivity
Listy - lehkost, mladistvost, snění, estetično, potřeba uznání; padající listí - melancholie
Květy - snaha o estetický dojem, sebeobdiv, povrchnost
Detailnost provedení - pasivní vůle nebo projev nutkavé úzkosti (tisíce drobných lístečků, každý detailně vykreslen)
Větší barevnost provedení souvisí spíše s extraverzí a živější emocionalitou.

ografologii.blogspot.cz

0 komentářů:

Okomentovat