Advertise Here

ZEDERACH

- Another Blogger Blog'sCvič
ení Čchi kung (Qi gong)

a5d0773861_29457309_o2.jpg

Čínské zdravotní cvičení čchi-kung (Qi gong) je jednou z nejcennějších částí kulturního dědictví Číny. Jeho význam a cíl směřují k udržení zdraví, práceschopnosti a prodloužení věku lidí. Aktivní a cílevědomé provádění čchi-kung harmonizuje člověka a jeho vztah k okolí.

Jedná se o sestavu různých fyzických a mentálních cviků, dodávající energii našemu tělu. Je tu rozdíl od cvičení  čchi-kung které pomáhá relaxaci organismu, které napomáhá nemocnému tělu či spíše orgánu načerpat energii čchi, kterou potřebuje k uzdravení. Postupně dochází k rovnováze energie v těle. Takže výsledek je jak léčení, tak  i prevence.
220px-chengfu-form-09.jpg


Co je energie Čchi?
Celý náš život jsme obklopeni vzduchem. Žijeme ve velkém celku  vzduchu, ale většinou si jeho přítomnost vůbec neuvědomujeme. Naše smysly okolní vzduch vnímají až tehdy, kdy se zřetelně projeví, například když nám silný vítr čechrá vlasy, nebo za jízdy autem když otevřeme otevřeme okénko. Stejně tak dokážeme vnímat i energii čchi. Čchi je však  méně hmotná než vzduch, a proto není divu, že si její existence většina lidí za celý svůj život ani nevšimne.


vesmir-3.jpg
Podle taoistické teroie je čchi základní energií, která vyplňuje vesmír. Dalo by se snad i říci, že všechny jevy v tomto světě jsou projevem různé, všudypřítomné čchi. V čchi-kung se však zaměřujeme výhradně na čchi, která řídí a "oživuje" naše tělo a která se také někdy nazývá "životní silou". Tato silná čchi je důležitá k tomu, aby udržovala při životě všechny buňky našeho těla a aby všechny části správně fungovaly.

Co znamená čchi-kung?
Z překladu znamená čchi-kung (čti či-kung) "práce s vnitřní energií". Právě tato práce s vnitřní energií je společným bodem pro další čínské léčebné metody, jako např. akupunktura. Je zde i blízký vztah s bojovým uměním Wu-shu (známější pod pojmem kung-fu) a hlavně na Taijiquan (taiči).
medical-qigong.jpg

 Vliv cvičení
Čchi-kung se také někdy dále rozděluje do pěti škol (ty jsou rozděleny podle práce těla). Pro nás je důležité, že vždy zahrnuje tři aspekty:
regulace tělesné polohy či pohybu těla nebo jeho částí
regulace mysli
regulace dýchání
Usměrnění toku čchi a uvolňování vitální energie člověka je vždy regulováno a kontrolováno myslí. Pro koho je cvičení vhodné?
Čchi-kungu se může bez ohledu na věk a tělesné nadání věnovat každý, kdo:
  • chce zlepšit či upevnit své zdraví
  • rád by se zbavil únavy a měl více energie
  • chce vnést do svého života uvolnění a klid
  • zkoumat jak funguje tělo, energie a mysl a díky tomu žít spokojenější a naplňující život
  • je pro něj důležitý dobrý základ duchovního života


Ukázka cvičení
   
seminar-ludek-prudky.jpg

0 komentářů:

Okomentovat