Advertise Here

ZEDERACH

- Another Blogger Blog's

Výraz makrobiotika má svůj původ, jako ostatně mnoho jiných v řečtině. Makro znamená velký, bio život či vitalita a biotika je věda o projevech chování živých organismů. Makrobiotika, která vychází rovněž ze starých čínských a japonských zdrojů, má pomoci vhodné životosprávy zlepšit fyzické i duševní zdraví jednotlivce a přispět k prodloužení života.
Základem makrobiotického jídelníčku jsou celozrnné bílkoviny, sezónní zelenina, ovoce, luštěniny, kvašená zelenina, malé množství divoké zeleniny a mořských řas, které jsou zdrojem minerálních látek. Toto složení ostatně, samozřejmě s výjimkou mořských řas, představuje návrat k jídlům, které se objevovaly dříve v jídelníčku obyvatel našich zemí v dějinách. Tehdy maso a tuky představovaly na talíři výjimku.

V makrobiotice je velmi důležitá i samotná konzumace potravy, kterou je dle makrobiotiků třeba důkladně rozžvýkat, rozmělnit na kaši. Makrobiotici uvádějí, že k tomu by mělo stačit 50 žvýknutí. Dokonce u některých onemocnění by se toto číslo mělo měnit na 100 až 200!

Makrobiotika není ovšem jen jídlo, ale i životní styl a filosofie, která vychází z dříve zmíněných asijských zdrojů. V takto krátkém článku je to dosti obtížné vyjádřit, ale vychází ze staročínské filozofie harmonické energie, která je vyjádřena rovnováhou protichůdných principů jin a jang.  Základní premisa této filozofie zní: "Všechny věci ve vesmíru jsou ve stavu neustálé proměny“. To znamená, že vše se mění, protikladně působící principy jin a jang se doplňují a přecházejí plynule jeden v druhý. Jang vyjadřuje dostředivou sílu směrem ke středu, jin představuje odstředivou sílu a směr pohybu se děje od centra. V mezním bodu se jeden princip mění v druhý. Jakmile odstředivý princip dospěje k určitému bodu, obrátí se, změní se v dostředivý a naopak. Toto se mění neustále - v přírodě se to projevuje například v přílivu či odlivu moře, růstu a diferenciaci rostlin či v pohybu planet kolem Slunce.
Tyto principy ovlivňují i výběr potravin, které jsou řazeny od výrazného jang principu přes střed až k silnému jin principu. Samotná problematika je velmi obsáhlá, nicméně na příklad lze uvést, že léky ale i vitamíny rozpustné ve vodě (vitamin C, vitaminy skupiny B) či alkohol nebo drogy jsou extrémně jin, stejně jako cukr či mléko. Zelenina patří k "obyčejnému" jin principu, do středu jsou řazeny obiloviny jako rýže, jáhly a pohanka. "Obyčejné" jang jsou různé druhy ryb, ale extrémní jang charakter má ostatní maso - od drůbeže, přes hovězí až ke zvěřině. Do extrémní jang skupiny patří i vejce a sýr, ale i různá dochucovadla nebo vitamíny rozpustné v tucích (vitamíny A, skupiny D či vitamín K a E).

Všeobecně tedy platí, že v makrobiotice dochází k prolínání výživy, cvičení a filozofie. Energii tudíž makrobiotici získávají nejen ze stravy, ale i ze cvičení.

Průběh uzdravování přírodními cestami
Pochopíme-li příčiny, mechanismy a průběh uzdravování většiny základních chorob, jimiž trpí moderní lidstvo, jsme schopni pochopit i samostatný život jako takový.

Obraz zdravotního stavu obyvatel Spojených států. (Pozn. Velmi poučné i pro obyvatele jiných zemí, protože vývoj postupuje všude stejně nebo velmi podobně, jen s menším či větším zpožděním.)

Odhaduje se, že každý čtvrtý obyvatel Spojených států amerických dospěje k rakovině. To představuje 25% obyvatel USA. Toto procento se rychle zvyšuje. Přitom většina lidí nemá ani tušení, co rakovina je. Nejen že netuší, jaké jsou její příčiny, ale ani jaké jsou možnosti jí předcházet nebo ji léčit.

Každým rokem je zaznamenáno deset miliónů případů srdečních onemocnění, přičemž dalších deset miliónů případů zůstává nezachyceno. Podle nedávných statistik dojde v Americe asi k 250000 automobilovým nehodám ročně. Ty mají za následek 50000 úmrtí. K nehodám dochází často proto, že mnoho lidí ztratilo přirozenou schopnost vnitřní koordinace a intuice.

Devadesát sedm procent dospělých obyvatel USA bude trpět některou formou artritidy nebo revmatismu. Navíc další milióny lidí trpí alergiemi, diabetem, sexuálními problémy a různými duševními i emocionálními poruchami.

A konečně většina obyvatel této země je dvakrát do roka „nachlazená“. To znamená, že v USA je ročně zaznamenáno nejméně 400 miliónů případů rýmy. Přitom se obecně dodnes neví, co to rýma je a jak ji léčit.

Moderní medicína dospěla do stadia, v němž je schopna odstraňovat symptomy, příznaky chorob, tj. znaky a jevy, jimiž se nemoc projevuje navenek. Objeví-li se například rakovina žaludku, pak jedním ze způsobů léčby je chirurgické odnětí části tohoto orgánu. A rakovina se pak většinou považuje za vyléčenou.

Pro infekční choroby je zase doporučováno očkování. Očkování je vstříknutí malého množství bakterií, které způsobí, že očkovaný onemocní mírnou formou příslušné choroby. To obojí – ani chirurgický zákrok, ani očkování – ovšem neznamená, že je odstraněna příčina choroby.

Musíme si přiznat, že my – lidé moderní doby – vlastně ani nevíme, co zdraví a život ve skutečnosti jsou. Pokud jde o základní otázky života, můžeme říci, že se nacházíme uprostřed období, které lze nazvat „věkem ignorace“. Poslední tři až čtyři tisíce let vývoje totiž ukázaly, že naše dnešní orientace, naše cesta – není řešením, ba ani východiskem ze zásadních problémů lidstva. Proto musíme přehodnotit jak naši současnou orientaci, tak současný způsob myšlení včetně našeho chápání člověka a vesmíru.

Mnoho lidí se dnes obrací k makrobiotické medicíně, která je a může být považována za medicínu vesmírnou. Cílem tohoto typu medicíny je pomoci každému jednotlivci, aby žil v harmonii s přírodou a okolím, jež ho obklopuje. Tím je každý jedinec povzbuzován, aby jako individuum dosáhl stavu, který můžeme nazvat: zdravá lidská bytost. Bytost zdravá v přísně osobním, individuálním slova smyslu.
Makrobiotická medicína se nesnaží jen o odstranění individuálních příznaků nemoci. Odstraňuje i jejich příčiny. Hraje tak důležitou roli v nastolení zdraví, míru a svobody v rámci rodiny, společnosti, národa – a dokonce i v rámci celého vesmíru.
celostnimedicina.cz

0 komentářů:

Okomentovat